Queer filmový festival Mezipatra [ARCHIV WEBU 2000–2012] - Rodinný portrét

logo Mezipater

Mezipatra 2005

CO JE QUEER?

Queer osvobozuje od tradič- ního vnímání sexuálních a genderových identit založe- ných na neměnných katego- riích muž / žena, hetero-sexuální / homosexuální.

Rodinný portrét

Výstava fotografií Jany Štěpánovéjs-rodinny_portret.jpg

Rodinný portrét je magisterský projekt, jímž Jana Štěpánová absolvuje studium fotografie v ateliéru Pavla Baňky na FUUD UJEP v Ústí nad Labem.

 

  • Kino Art (Galerie Artistů), Cihlářská 19, Brno
  • Vernisáž v neděli 6. 11. v 18:30, výstava trvá do 30. 11.

Vychází z její cesty po Spojených státech (v létě 2004) a zážitků z rodin, v nichž se vyskytovala. Každá rodina byla rozdílná nejen počtem členů ale také sama sebe i různě vnímala. V dlouhotrvajících rozhovorech postupně oboustranně opouštěli bezpečné hranice pojmů jako "tradiční" a "normální", "neúplné" a "náhradní" s nimiž se často v západoevropském laickém, odborném ale i politickém kontextu obchoduje, a všechny typy rodin byly rázem přijatelné. Rodiny, se kterými se Jana setkala, vyzařovaly kompaktní "rodinnou energii", nezávisle na tom, kdo rodinu tvořil, kde rodina žila a odkud pocházela. Na druhou stranu, žádná rodina nezapadala do definice "klasické" západní rodiny, s níž se s jako ideální ikonou setkáváme v reklamě a médiích, jejíž hodnoty prosazují církevní představitelé a poslanci za ni bojují v politických debatách.

Tento rozpor, zachycený v první sérii fotografických portrétů, které tvoří základ absolventského projektu, ji natolik zaujal svou provokativností a aktuálností, že se rozhodla jej fotograficky zkoumat dál, tentokrát v kontextu Evropy (konkrétně České republice a Německu, kam získala stipendium).

 

The Family Portrait is Jana Štěpánová´s graduate project with Pavel Baňka at the Studio of Photography at the Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem.

It originated in her tours around the United States (in summer 2004) and experience in families, in which she spent time. Each family differed not only in the number of its members, but also in its understanding of itself. In long-lasting interviews, both Jana Štěpánová and them abandoned the safe boundaries of terms such as "traditional" and "normal", "incomplete" and "foster" with which lay, professional and also political context deal. At that moment, all kinds of families became acceptable. The families which Jana met gave out compact "family energy", independently of who made up the family, where the family lived and where they came from. On the other hand, none of the families confirmed with the definition of "classical" Western family, whose idealized icon we meet in advertising and the media, whose values are promoted by church representatives and which is fought for in political debates.

This contradiction, captured by the first series of photography portraits creating the base of her graduate project, came to interest her through its provocative and topical character so much that she has decided to examine it further in photographs, this time in a European context (particularly in the Czech Republic and Germany).

FaLang translation system by Faboba

Znělka 2005

Mezipatra 2005

  • Diváci: 8 500
  • Projekce: 60
  • Doprovodné akce: 20
  • Filmy: 58
  • Ozvěny: Český Těšín

Ocenění 2005