Queer filmový festival Mezipatra [ARCHIV WEBU 2000–2012] - Závěrečná zpráva XII. ročníku

logo Mezipater

head-2012

CO JE QUEER?

Queer osvobozuje od tradič- ního vnímání sexuálních a genderových identit založe- ných na neměnných katego- riích muž / žena, hetero-sexuální / homosexuální.