Queer filmový festival Mezipatra [ARCHIV WEBU 2000–2012] - Podmínky soutěže

logo Mezipater

CO JE QUEER?

Queer osvobozuje od tradič- ního vnímání sexuálních a genderových identit založe- ných na neměnných katego- riích muž / žena, hetero-sexuální / homosexuální.

Podmínky soutěže

Podrobné podmínky účasti v soutěži... Čtěte pozorně! Svojí přihláškou stvrzujete souhlas s podmínkami.

„Rozmanitostí proti šikaně / Filmem proti šikaně“

 1. Soutěže se může zúčastnit kdokoliv.
 2. Film musí mít maximálně tři/čtyři minuty a musí obsahově odpovídat vypsanému tématu.
 3. Filmy musí být na nosiči DVD nebo CD doručeny nejpozději do 15. 10. 2009 na adresu STUD Brno, Šmejkalova 75, 616 00 Brno.
 4. Nosiče a jejich obaly musí být opatřeny těmito údaji: názvem díla, jménem režiséra, adresou, telefonním číslem a e-mailovou adresou.
 5. Pořadatel nehradí náklady na přepravu nosičů přihlášených děl zaslaných organizačnímu štábu. Získané nosiče pořadatel nebude navracet.
 6. Soutěžící prohlašuje a potvrzuje, že je nositelem práv výrobce zvukově obrazového záznamu a že získal od všech na díle zúčastněných autorů a výkonných umělců a výrobců potřebné licence k užití jejich děl, uměleckých výkonů a záznamů při užití díla ve smyslu těchto pravidel a že v tomto smyslu vypořádal či vypořádá příslušné odměny.
 7. Soutěžící prohlašuje, že vůči pořadateli nebudou uplatněny oprávněné nároky nositelů autorských práv, práv výkonných umělců a práv výrobců či oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím jejich předmětů ochrany při užití díla způsobem a v rozsahu podle těchto pravidel. Budou-li takové nároky vůči pořadateli uplatněny, zavazuje se soutěžící, že tyto nároky uspokojí a nahradí pořadateli veškeré skutečně vzniklé náklady spojené s tím, že tyto oprávněné nároky byly uplatněny.
 8. Pořadatel si vyhrazuje následující práva na vysílání:
  • a) uvést film v průběhu festivalu (23.10. - 8.11.2009) ve festivalových kinech a na vybrané webové adrese v neomezeném počtu užití,
  • b) soutěžící je povinen zajistit exkluzivitu vysílání daného díla pro pořadatele platnou do 31. 12. 2009,
  • c) pořadatel vyžaduje ponechání práv na uvedení v rámci školních festivalových projekcí, a to neomezeně.
 9. Pořadatel je oprávněn pro festivalový archiv pořídit jednu DVD kopii přihlášených a uváděných děl.
 10. Účastníci soutěže souhlasí s tím, že fotografie a úryvky z jejich děl vybraných do soutěže (maximálně v délce tří minut) mohou být pořadatelem použity ve sdělovacích prostředcích, na Internetu, v katalogu festivalu apod. za účelem prezentace festivalu a jeho programu.
 11. Pořadatel sdělí na základě rozhodnutí poroty nejpozději do 20. 10. 2009 své rozhodnutí o výhercích a o zařazení do programu.
 12. Účast na festivalu a podání přihlášky předpokládá souhlas s těmito podmínkami.

 

rps-loga2

Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

FaLang translation system by Faboba

Znělka 2011

Mezipatra 2012

 • Praha: 8.-14. 11. 2012
  kina Lucerna // Světozor
 • Brno: 16.-22. 11. 2012
  kina Art // KRYT(ISŠA) // Multikulturni centrum STADEC

Ocenění 2011