Mezipatra Queer Film Festival [WEB ARCHIVE 2000--2012] - Názory Sfingy

logo Mezipater

Mezipatra 2004

CO JE QUEER?

Queer osvobozuje od tradič- ního vnímání sexuálních a genderových identit založe- ných na neměnných katego- riích muž / žena, hetero-sexuální / homosexuální.

Názory Sfingy

divadlovis_plastica2.jpg

 

VIS Plastica trans. gen., Rakousko

Názory Sfingy/ Views of the Sphinx 

VIS Plastica trans. gen., rakouský soubor pohybového divadla, odívá své herce a herečky do elastických látek, jakýchsi membrán, které podle jejich vlastních slov „redukují těla na stav améby: nahoře a dole, vzadu a vpředu, mužské a ženské se neustále přeměňují. Elastická membrána funguje jako umělá kůže obklopující celé tělo, je to proměnlivé rozhraní, které slouží jako zprostředkovatel mezi výrazem a dojmem.“ Pro festival Mezipatra VIS Plastica upraví své představení Názory Sfingy.

„Nejobjevnější rakouská tvorba“ Monika Wunderer, festival Fringe 2000, New York City

vis_plastica1.jpg VIS Plastica trans. gen., Austrian movement theatre, clothes its actors and actresses in elastic textiles, which, according to them “reduce the bodies to an amoeboid state: up and down, front and back, male and female are permanently changing. An elastic membrane functions as a synthetic skin, enveloping the whole body: a transformable interface mediating between expression and impression.” Vis Plastica will modify its performance Views of a Sphinx for Mezipatra 2004. “Austria’s most innovative work” Monika Wunderer, Fringe 2000, New York City

Brno: čtvrtek 18. 11. - 19:30 - Divadlo v 7 a půl - Kabinet múz, Sukova 4

FaLang translation system by Faboba

Znělka 2004

Ocenění 2004

Mezipatra 2004

  • Diváci: 8 000
  • Projekce: 63
  • Doprovodné akce: 20
  • Filmy: 67
  • Ozvěny: Hradec Králové