Mezipatra Queer Film Festival [WEB ARCHIVE 2000--2012] - Fórum ČT - LeGaTo

logo Mezipater

Mezipatra 2004

CO JE QUEER?

Queer osvobozuje od tradič- ního vnímání sexuálních a genderových identit založe- ných na neměnných katego- riích muž / žena, hetero-sexuální / homosexuální.

Fórum ČT - LeGaTo

legato2.jpgFórum ČT - LeGaTo / Forum of the Czech TV - LeGaTo

 

 

 

 

 

 

 

Česká televize představuje LeGaTo na festivalu Mezipatra. LeGaTo je pořad České televize určený jak lesbické, gay a transgender komunitě, tak i široké veřejnosti. Obsahem pořadu jsou reportáže, rozhovory, portréty a aktuality z již zmiňovaných komunit. Na přípravě se podílejí i členové těchto komunit. Do tvůrčího týmu patří: Jana Štěpánová, Věra Sokolová, Jakub Čermák, Johana Martinová, režisérka Petra Ležáková a dramaturgyně České televize Andrea Majstorovičová. Autorkou znělky je Michaela Pavlátová a hudbu složil Zdeněk Zdeněk.

Každý díl LeGaTa má jedno hlavní téma, které se prolíná celým pořadem. Tvůrci chtějí poukázat na společenské problémy, v pořadu je i prostor na demaskování mýtů a stereotypů. Logicky by se tím měl odkrýt i přiblížit široké veřejnosti daný problém zevnitř. Pořad je bez moderátora, objevuje se na obrazovce ČT2 jednou měsíčně, v pondělí v 18.00, jeho stopáž je 52 minut. Magazín LeGaTo patří vedle Klíče, Televizního klubu pro neslyšící, Babylónu a Velkého vozu mezi pořady, které Česká televize věnuje menšinám.

 

Ohlasy z internetu

  • "Dovolte mi, abych všem, kteří připravujete pořad LeGaTo, složil poklonu. Jsem gay; nikdy jsem s tímto faktem neměl osobní problémy a lidé v mém okolí mě vždy přijali takového jaký jsem. Přesto jsem přesvědčen, že lidé, kteří zažili bezohlednost a nesnášenlivost vůči homosexuálům existuje hodně. A proto jsem velice rád, že konečně vznikl pořad, který všem gayům a lesbám v Česku určitě hodně pomáhá."
  • "Konečně ČT vyrobila pořad, kterej nás gaye a vás lesbičky nezesměšňuje, nelituje, "neléčí". Byl bych ovšem rád, kdyby se tento pořad dostal do upoutávek, aby i lidé, kteří nás "jinak" orientované neberou a považují nás za něco špatného."
  • "Někdy až žasnu, na jaké pořady mé peníze jdou. Při přepínání jsem myslela, že mám vlčí mhu. Opravdu považujete gay, lesbickou komunitu za tak početnou, že by měli mít svůj pravidelný pořad?"


A otázka pro všechny: Co považujete za největší úspěch LeGaTa?


Jana Štěpánová – vystudovaná fotografka, typodesignérka. Na lesbické scéně se pohybuje od roku 1990, spoluzakladatelka časopisu a posléze stejnojmenného občanského sdružení Promluv, festivalu ženské a lesbické kultury Apriles, signatářka Výzvy 2002 za rovná práva lesbických žen a gayů. Ve své volné tvorbě nachází prostor pro realizaci projektů se sociálně kritickým obsahem. Formou konceptů a prostřednictvím různých tvůrčích vizuálních technik, které navzájem kombinuje, se vyjadřuje k otázkám genderové a sexuální identity, feminismu, politice sexuality, politice těla.

„Za největší úspěch LeGaTa považuji, že je v České televizi prostor, vůle a peníze na jeho výrobu a že má tak dobrou sledovanost. Obojí nepřímo vypovídá také o nás, kdo jej tvoříme. Jsme kreativní tým a naše schopnosti se navzájem podporují a doplňují. Děláme, co nás zajímá a baví. Mě navíc těší průkopnická práce – prý jsme první pořad svého druhu v Evropě.“

 

Andrea Majstorovičová - režisérka chorvatského původu, vystudovala dokumentární tvorbu na FAMU. Za své dokumentární filmy obdržela několik českých i zahraničních cen- např. Rotterdam Market of Educational Programmes 1997, Cena FILMNET, Academia Film Olomouc 1997. Od roku 1998 externě přednášela na Katedře filmové vědy FFUK v Praze a na FFMU v Brně. V letech 2000 – 2002 zástupkyně šéfredaktora Redakce publicistiky v České televizi, do současnosti dramaturgyně publicistických a dokumentárních filmů v ČT.

„Myslím, že nejdůležitější je sama existence pořadu. Jsem ráda, že se nám podařilo tento projekt prosadit a přeji si jen, aby na obrazovce vydržel co nejdéle.“

 

Jakub Čermák - jako dítě navštěvoval Dismanův rozhlasový dětský soubor, po maturitě studoval na FF UK obor filmová věda, poté dosáhl titul bakalář na FAMU –obor režie hraného filmu. Spolupracoval s Bohnickou divadelní společností , s divadlem Ponec na představení Poslední dvě cigarety. Režíroval film Návrat marnotratného syna a Poušť, v Hudebním divadle Karlín uvedl letos v květnu spolu s Martinem Falarem projekt RACEK V KARLINE.

„Největší radost mám, když potkám někoho, kdo je heterosexuální a on se mi přizná, že LeGaTo několikrát viděl, nebo ho častěji sleduje. Potkávám jeho diváky ve škole, v divadle i v rodině. Netuším, jakou máme sledovanost, ale rozhodně mě těší, že může takto působit na lidi i mimo gay komunitu. Tento přesah do celé společnosti považuji za nejdůležitější.“

 

Věra Sokolová, Ph.D. - vystudovala historii a kulturní antropologii na Kalifornské univerzitě, doktorát z historie získala na University of Washington v Seattlu. V současné době pracuje jako odborná asistentka a vedoucí Katedry genderových studií na FHS UK v Praze. Ve své výzkumné, pedagogické a publikační činnosti se specializuje na komparativní dějiny sexuality, feministickou a queer teorii, gay a lesbická studia, politiku identity a gender a vizualitu.

Nejdůležitějším aspektem LeGaTa je bezpochyby samotná skutečnost, že existuje a pravidelně se vysílá. Naše společnost se skládá z rozmanitých osob, osobností a komunit a tato rozmanitost je součástí společenského obrazu, který zprostředkovává ČT ve svých publicistických a zpravodajských pořadech. Viditelnost gayů, leseb a translidí na televizní obrazovce by měla být stejnou samozřejmostí a LeGaTo vytváří prostor, aby tomu tak skutečně bylo. Za nejpodstatnější považuji to, že v reakcích na LeGaTo diváci a divačky diskutují v drtivé většině o obsahu a formě našeho pořadu, tj. zda je dobrý či špatný, zda by měl být delší, kratší, častější, vtipnější či vážnější, a ne o tom, zda by měl vůbec být."

 

Johana Martinová - studentka sociologie na FF UK, orientuje se na oblast gender studies a queer teory, zajímá se především o konstrukci a dekonstrukci rodových identit. Amatérská básnířka, svou tvorbu zaměřenou na téma transgenderu publikuje na internetu. Redaktorka webového portálu Translidé (translide.unas.cz).

Za velký úspěch LeGaTa považuji to, že pořad vůbec vznikl a drží se na obrazovce již téměř rok. Úspěchem je také, že se osvědčil experiment, kdy pořad připravuje ve spolupráci s profesionály relativně amatérský redaktorský tým. Největším úspěchem je však pro nás příznivá reakce jednotlivých menšin a jejich ochota ke spolupráci při natáčení. Bez lidí, kteří předstoupí před oko kamery, by tento pořad samozřejmě fungovat nemohl. Zvláště pro translidi pak znamená jejich vystoupení projev nemalé osobní statečnosti, vzhledem k relativně vysoké neinformovanosti a xenofobii části společnosti.“

 

Brno: sobota 13. 11. - 16:00 - Kino Art, Cihlářská 19
Praha: středa 17. 11. - 18:00 - Kino Aero, Biskupcova 31

FaLang translation system by Faboba

Znělka 2004

Ocenění 2004

Mezipatra 2004

  • Diváci: 8 000
  • Projekce: 63
  • Doprovodné akce: 20
  • Filmy: 67
  • Ozvěny: Hradec Králové