Mezipatra Queer Film Festival [WEB ARCHIVE 2000--2012] - 13. queer filmový festival MEZIPATRA 2012

logo Mezipater

head-2012

CO JE QUEER?

Queer osvobozuje od tradič- ního vnímání sexuálních a genderových identit založe- ných na neměnných katego- riích muž / žena, hetero-sexuální / homosexuální.