Cyklus přednášek o vizuálních studiích a vizuální kultuře Fresh Eye pokračuje a v rámci aktuálního tématu obraz versus filmový obraz se snaží na tyto otázky odpovědět. Druhý večer projektu Fresh Eye, který dramaturgicky oživuje zcela nový prostor vysočanského Trafo Studia, se koná již ve středu 16. listopadu 2011 od 17 hodin.

Teoretické příspěvky doktorky sémiotiky a filozofie Michaely Fišerové a jednoho ze zakladatelů pražských filmových studií Jana Bernarda doplní prezentace probíhající mezinárodního queer festivalu Mezipatra a Přehlídky animovaného filmu a současného audiovizuálního umění (PAF). Doprovodný program listopadového večeru bude pod kurátorskou a uměleckou taktovkou Michala Pěchoučka. Akce je zdarma.

Mezipatra s kontroverzní znělkou

Zástupci Mezipater odprezentují letošní ročník, jeho dramaturgii a především kontroverzní znělku, kterou Česká televize odmítla vysílat před 22 hodinou. Ředitel Přehlídky animovaného filmu Alexandr Jančík a hlavní festivalový dramaturg Martin Mazanec představí deset let jedné z nejprestižnějších akcí soustavně se věnující mladému audiovizuálnímu umění a hraničním fenoménům spojeným s animací.

Fresh Eye je novým komunikačním kanálem a otevřenou platformou pro témata spojená s oborem vizuálních studií a vizuální kulturou jako takovou. Otevírá otázky a problémy spojené s postavením a funkcí obrazu v současné společnosti přikládající vizuální komunikaci a percepci zásadní význam.

Podobný projekt v českém prostředí nebyl dosud realizován. Fresh Eye tak za podpory Studentské dotace pro vědu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy rozvíjí komunikační diskurs a networkingovou praxi mezi výtvarnými umělci, akademickými teoretiky a studenty vizuálních studiích. Dalším tématem projektu bude například obraz versus obraz vědy.

Více informací najdete na webových stránkách projektu zde.