Mezipatra Queer Film Festival [WEB ARCHIVE 2000--2012] - Od úsvitu do soumraku

logo Mezipater

Mezipatra 2005

CO JE QUEER?

Queer osvobozuje od tradič- ního vnímání sexuálních a genderových identit založe- ných na neměnných katego- riích muž / žena, hetero-sexuální / homosexuální.

Od úsvitu do soumraku

blok krátkých gay filmů

 • paradisko.jpgČas her / Amser Chwarae / Playtime, Wales 2004
 • Gender / Gender, Belgie 2004
 • Krátká, bílá, skládaná / Short White Pleated, Velká Británie 2001
 • Obvinění / Implicación / Implication, Španělsko 2004
 • Opičí skála / Pavianfelsen / Monkey’s Rock, Německo 2004
 • Paradisco / Paradisco, Francie 2002
 • Plody moře / Seafood, Velká Británie 2005
 • Spíše ano / Plutôt d’accord / Mostly Willing, Francie 2004
 • Srážka / Crash, Austrálie 2004
 • Kuchyň snů / Dream Kitchen, Irsko 1999

 

Čas her / Amser Chwarae / Playtime
Wales 2004
velšsky a anglicky s českými titulky, 10 minut

Režie: Arwel Gruffydd

Učitel velštiny Gareth má ve škole problémy s některými žáky a ve volném čase s osobním životem. Jsou ale dny, kdy se vyplnění snů zdá být na dosah ruky. V krátkém filmu spojujícím témata velšské a gay menšiny se objeví také populární velšská skupina Estella.

School teacher Gareth is about to discover that, somerimes, the best lessons are learnt at platime!

 • Adoptivními rodiči brněnské projekce filmu jsou V+M+R Rumpelovi. Děkujeme.

 

gender.jpgGender / Gender
Belgie 2004
vlámsky s českými titulky, 11 minut

Režie: Daniël Lamberts

Velmi vizuálně zajímavý, groteskní a zábavný krátký film vypráví o nenadálém setkání lékařky plastické chirurgie s mužem, který je pravděpodobně jejím otcem. Dozvíme se, jak důležité je neskrývat pravdu a být přirození, takoví, jak si naše osobitost žádá.

This very visually interesting, grotesque and amusing short film tells about a sudden meeting of a plastic surgeon with a man who is probably her father. We will learn how important it is not to hide the truth and to be natural, just as our individuality asks to be.

 

kratka_bila_skladana.jpgKrátká, bílá, skládaná / Short White Pleated
Velká Británie 2001
anglicky s českými titulky, 10 minut

Režie: Georgina Lock

Tři známí, Dex, Mark a Tamsin, se pravidelně scházejí na partii squashe. Dexovi se moc líbí Tamsinina bílá skládaná sukně, tak moc, že si ji začne tajně půjčovat. Sukně mu nosí štěstí ve hře, díky ní se také sblíží s Markem. Co se ale stane, když Tamsin i se sukní odejde?

Three friends, Dex, Mark and Tamsin, regularly meet to play squash. Dex likes Tamsin’s white pleated skirt very much, so much that he starts to borrow it secretly. The skirt makes him lucky at play, and due to it he also becomes closer to Mark. However, what will happen if Tamsin leaves with the skirt?

 

Obvinění / Implicación / Implication
Španělsko 2004
španělsky s českými titulky, 6 minut

Režie: Julián Quintanilla

Potrefená husa se vždycky ozve. A tímto pravidlem se zpočátku zábavné vyprávění o jednom nedorozumění změní ve výpověď o netolerantnosti a předsudcích. Tento krátký film vyniká výmluvností obou postav příběhu a povedenými výkony jejich představitelů.

A wounded goose always cries. And through this rule initially amusing story about one misunderstanding changes into a statement about intolerance and prejudices. This short film excels due to the tell-tale aspect of both characters and their tremendous performances.

 

Opičí skála / Pavianfelsen / Monkey’s Rock
Německo 2004
německy s českými titulky, 11 minut

Režie: Olav F. Wehling

Dokument nebo pseudo-dokument? I když nenajdete odpověď na otázku o identitě tohoto snímku, dozvíte se, jak to chodí na pánských záchodcích kdesi v Badensku-Württembersku a co je potřeba vědět o jeho stálém osazenstvu. A určitě se pobavíte!

A documentary or pseudo-documentary film? Even though you do not find the answer to the question concerning the identity of this film, you will learn how life goes in men’s lavatories somewhere in Baden-Württember, and what it is necessary to know about their permanent visitors. And you will definitely enjoy yourself!

 

paradisko.jpgParadisco / Paradisco
Francie 2002
francouzsky s českými titulky, 18 minut

Režie: Stéphane Ly-Cuong

François vypráví mladíkovi, se kterým právě strávil noc, jaké to bylo na přelomu 70. a 80. let, když disko bylo stylem života. Výborný melancholický muzikál o setkání generací, stárnutí, ztrátě přátel a nových životních nadějích.

François tells a young man, whom he has just spent the night with, what it was like on the turn of the 70’s and 80’s when disco was a style of life. An excellent melancholic musical about the encounter of the generations, aging, loss of friends, and new hopes in life.

 

plody_more.jpgPlody moře / Seafood
Velká Británie 2005
anglicky s českými titulky, 10 minut

Režie: Robin Baker

Nahořklá romantická komedie o lásce, touze a zklamání ve velkém městě. Colin se chce zamilovat, zatímco Naveen hledá sex. Během jedné páteční noci, protoulané po ulicích měnícího se východního Londýna, se jejich naděje mlží a frustrace prohlubují.

A modern metropolitan tale of love, lust and unbearable frustration.

 

Spíše ano / Plutôt d’accord / Mostly Willing
Francie 2004
francouzsky s českými titulky, 14 minut

Režie: Christophe a Stéphane Botti

Jeremy pracuje ve firmě zpracovávající dotazníky a v soukromém životě je spíše nesmělý. Jednoho dne se setká s Rodriguem, který se mu velmi líbí, ale svou náklonnost nedokáže vyjádřit, a aby s ním mohl mluvit, vymýšlí si neexistující dotazníky. Výborná komedie!

Jeremy works in a company processing questionnaires, and in his private life he is somewhat shy. One day he meets Rodrigo, whom he likes very much, however he is not able to express his affection towards him, and in order to speak to him, he is making up non-existing questionnaires. An excellent comedy!

 • Adoptivním rodičem pražské projekce filmu je Karel Niederle. Děkujeme.

 

Srážka / Crash
Austrálie 2004
anglicky s českými titulky, 5 minut

Režie: David Moore

Film o přátelství, partě a pravidlech. Když existují pravidla, která jsou porušena, někdo musí platit. A nebývá to ten silnější a oblíbenější. Film byl, kromě jiných, uveden na sanfranciském GLTB filmovém festivalu 2005.

Crash is the event that irrevocably changes the lives of two young men growing up on the edge of a knife in rural Australia. One very drunken night something happens and someone must pay the price.

 

kuchyne_snu.jpgKuchyň snů / Dream Kitchen
Irsko 1999
anglicky s českými titulky, 8 minut

Režie: Barry Dignam

Mladík, který stojí před rozhodnutím, zda svým rodičům sdělit pravdu o své sexuální orientaci, si představuje, jaké by to bylo, kdyby jeho rodina byla ideální. Rozhodujícím rozdílem mezi představami a realitou se stává kuchyně, tradiční místo rodinných setkávání.

A young man, who faces the decision if to tell his parents the truth about his sexual orientation, visualizes what it would be like to have an ideal family. The crucial difference between his visions and reality becomes a kitchen, the traditional place of family encounters.  

FaLang translation system by Faboba

Znělka 2005

Mezipatra 2005

 • Diváci: 8 500
 • Projekce: 60
 • Doprovodné akce: 20
 • Filmy: 58
 • Ozvěny: Český Těšín

Ocenění 2005