Mezipatra Queer Film Festival [WEB ARCHIVE 2000--2012] - Audiovizuál: Pohledy a touhy

logo Mezipater

Mezipatra 2005

CO JE QUEER?

Queer osvobozuje od tradič- ního vnímání sexuálních a genderových identit založe- ných na neměnných katego- riích muž / žena, hetero-sexuální / homosexuální.

Audiovizuál: Pohledy a touhy

speculoos.jpgblok krátkých experimentálních filmů

 • Baby / Baby, Velká Británie 2000
 • Domov zítřka / House of Tomorrow, Německo 2005
 • (Květen) / (Mayo) / (May), Španělsko1999
 • Pozitivní / Painted Positive, Kanada 2005
 • Proč ses narodila / Why You Were Born, USA 2001
 • Řeč jazyka / Talking in Tongues, Norsko 2004
 • Speculoos / Speculoos, Francie/Belgie 2003
 • Vášnivý divák / The Passionate Spectator, Velká Británie 2002

Baby / Baby
Velká Británie 2000
anglicky s českými titulky, 12 minut

Režie: W. I. Z.

Krátký „dokument“ o dospívajícím chlapci, jemuž každodenní setkání, pohledy a detaily lidských těl přijdou vzrušující až k nevydržení. Film, který zapojí všechny vaše smysly a poskytne jim až slastné počitky.

A short “documentary film“ about an adolescent boy for whom everyday encounters, glances and the details of human bodies are unendurably arousing. A film that will engage all of your senses and let them indulge in delightful sensations.

 

Domov zítřka / House of Tomorrow
Německo 2005
anglicky s českými titulky, 3 minuty

Režie: Agricola de Cologne

Krátké experimentální video skládající se z palimpsestu útržků vzpomínek v čase vzdálených i čerstvých. Chlapecké hry a přátelství utužené společným utrpením, vztahy s ostatními muži, groteskní hudba a traumatizující komentář se proplétají a zneklidňují svou naléhavostí.

A short experimental video composed of palimpsest of bits of recollections from the past and current times. Boys games and friendship tightened due to mutual suffering, relationships with other men. Grotesque music and crushing commentary are interlocking and demandingly insistent.

 

(Květen) / (Mayo) / (May)
Španělsko 1999
španělsky s českými titulky, 7 minut

Režie: Alejandra Borja

Černá a bílá, šerosvit. Takový je tento krátký film, ale také intimní myšlenkový svět ženy, váhající o věrnosti své partnerky. Dny radosti i dny smutku, lži a polopravdy. Nakonec není ani tak důležité dozvědět se pravdu, jako vyrovnat se s ní a žít dál.

A woman’s intimate reflexion over fidelity and its consequences.

 

Pozitivní / Painted Positive
Kanada 2005
anglicky s českými titulky, 13 minut

Režie: Terry Haines

Intimní zpověď autora snímku o životě s HIV, každodenních obtížích i nenadálých událostech, vyhlídkách do budoucnosti. Dokumentární záběry střídají stylizované a digitálně upravené scény, které o vnitřním světě autora vypovídají snad ještě více než jeho vlastní slova.

The intimate confession of the author of the film depicting life with HIV, everyday difficulties, sudden events, and future perspectives. The documentary shots take turn with stylized and digitally adjusted scenes that describe the internal author’s world even more than his own words.

 

Proč ses narodila / Why You Were Born
USA 2001
beze slov, 5 minut

Režie: Kelly Spivey

Velmi bystrý krátký animovaný film o úloze a povinnostech ženy v rodině, ke kterým je vychovávána už jako malé děvčátko. Autorka užívá techniku koláže, když sestříhává a uvádí do pohybu reklamy, které určují ženě jednoznačnou a neměnitelnou úlohu hospodyňky.

A very penetrating short animated film about the tasks and duties of a woman in a family, which are implanted to her since she was a small girl. The author uses a collage technique when cutting and moving the advertisements that determine an unambiguous and unchangeable position of a woman as a housewife.

 

Řeč jazyka / Talking in Tongues
Norsko 2004
beze slov, 2 minuty

Režie: Tonje Gjevjon

V kratičkém experimentálním filmu se představí sama autorka ve výmluvném pantomimickém čísle. V mléčné záplavě bílé barvy je to jen ona, její oblečení, židle, na které sedí, a sdělení, které se nám snaží předat.

In a very short experimental film it is the author who introduces herself in a tell-tale pantomime performance. There is only her in a milky flush of white colour, her clothing, a chair she is sitting on, and a communication she tries to deliver to us.

 

speculoos.jpgSpeculoos / Speculoos
Francie/Belgie 2003
francouzsky s českými titulky, 11 minut

Režie: Yves Cantraine

V čem tkví štěstí, když je člověku 65? V toulání se ulicemi a pozorování světa, ve fantaziích a rozkoších, které takové toulání přináší? Nebo v lásce a intimitě mezi dvěma postaršími těly? Francouzský experimentální film o dívání se a prožívání a vztahu nebo rozporu mezi nimi.

What is happiness when you are 65? Fantasy and the pleasure it provides, the world as a beautiful sight; or love and intimacy between two older bodies that are used to each other?

 

Vášnivý divák / The Passionate Spectator
Velká Británie 2002
anglicky, italsky a francouzsky s českými titulky, 10 minut

Režie: Del LaGrace Volcano

Jako flanneur, vášnivý divák Charlese Baudelaira, prochází tajemná žena městy, nepozorována, ale pozorující, neúčastná a všudypřítomná. Okouzlující experimentální film posunuje Baudelairovu představu o jedno století a zasazuje ji do dnešní každodennosti.

As a flanneur, passionate spectator of Charles Baudelair, a mysterious woman strolls the cities, unseen, however observing, non-participating and ubiquitous. A charming experimental film shifts Baudelair’s vision one century forward, and sets it into current everyday life.

FaLang translation system by Faboba

Znělka 2005

Mezipatra 2005

 • Diváci: 8 500
 • Projekce: 60
 • Doprovodné akce: 20
 • Filmy: 58
 • Ozvěny: Český Těšín

Ocenění 2005