Mezipatra Queer Film Festival [WEB ARCHIVE 2000--2012] - Základní informace o festivalu

logo Mezipater

10. queer filmový festival Mezipatra 2009

CO JE QUEER?

Queer osvobozuje od tradič- ního vnímání sexuálních a genderových identit založe- ných na neměnných katego- riích muž / žena, hetero-sexuální / homosexuální.

Základní informace o festivalu

Mezipatra slaví desáté výročí: deset let teplého filmu v ČR.

1. Kontext

S cílem poskytnout majoritní společnosti impuls k poznání lesbické, bisexuální a transgender kultury vznikl v roce 2000 festival Mezipatra. Pořadatelé z brněnského sdružení STUD založili festival, tehdy ještě pod názvem Duha nad Brnem, aby přiblížili život jednotlivců sexuálních minorit, jejich osobitou kulturu a historii a přispěli tak k přirozenému pronikání této minority do povědomí společnosti jako její nedílné součásti. Mezinárodní soutěžní přehlídka filmů se od roku 2003 rozšiřuje také do Prahy, postupně získává na popularitě a v současnosti je jednoznačně nejvýznamnější kulturní a společenskou akcí komunity. Z průzkumu publika posledních ročníků vyplývá, že mezi návštěvníky je vyrovnaný podíl heterosexuálů a homosexuálů. I to motivovalo změnu podtitulu z gay a lesbický na queer filmový festival.
 

2. Proč „queer“?

Populární festival, který za dosavadních devět let navštívilo více než 63 000 diváků a divaček, se první dva roky konal pod názvem Duha nad Brnem. Název odkazoval na duhovou vlajku, symbol hnutí za práva gayů a leseb. Rozšíření festivalu do Prahy a posléze dalších měst ČR si vynutilo změnu názvu. Mezipatra jsou metaforou prostoru setkávání nejrůznějších lidí, ať už jsou na cestě vzhůru či dolů. Festival totiž navštěvují rovným dílem heterosexuálové i neheterosexuálové, takže slouží jako prostor pro poznávání rozdílných životních stylů a identit.

Do další dekády své existence festival vstupuje s pozměněným podtitulem – český gay a lesbický filmový festival nahrazuje queer filmový festival. Mezinárodně užívaný termín „queer“ osvobozuje od tradičního vnímání sexuálních a genderových identit založených na neměnných kategoriích muž/žena, heterosexuální/homosexuální.

Queer zahrnuje jak lesby, gaye, bisexuál(k)y a transgender lidi, tak nonkonformní heterosexuál(k)y a osoby, kterým jsou tradiční kategorie těsné. Užíváním slova queer chce festival upozornit na panující heteronormativitu, tedy přesvědčení, že heterosexualita je jediná normální a přirozená orientace, přičemž vše ostatní představuje odchylku.

3. Základní informace

Letošní ročník se uskuteční od 23. do 31. října v Brně a od 2. do 8. listopadu v Praze. Projekce mohou diváci zhlédnout v kinech Art (Cihlářská 19, Brno), Scala (Moravské nám. 1, Brno), Světozor (Vodičkova 41, Praha) a Lucerna (Vodičkova 36, Praha). Slavnostní zahájení festivalu za přítomnosti hostů, partnerských institucí, sponzorů a patronů se bude konat v brněnském kině Scala 23. října ve 20:30 hodin, v Praze pak 2. listopadu v kině Lucerna ve 20:00.

Záštitu nad festivalem převzali pan Václav Havel, hejtman Jihomoravského kraje pan Michal Hašek, náměstek primátora Statutárního města pan Martin Ander a primátor hlavního města Prahy, MUDr. Pavel Bém.

Zahajovací film je argentinský film Lucíy Puenzo XXY z roku 2007. Hlavní postavou je Alex, jenž se ve své pubertě nachází na neobvyklé křižovatce. Musí volit, zda bude dívkou či chlapcem. Rodiče se po porodu ubránili tlaku lékařů a nedopustili operaci, která by jejich dítěti předurčila jedno z pohlaví. Snímek získal cenu Grand Prix de la Semaine de la Critique v Cannes.

Zakončovacím snímkem je Jarmanův Edward II. (1991), adaptace hry Christophera Marlowa, gay enfant terrible renesančního divadla, ovšem obohaceného o aktuální politický obsah.

Vstupenky na jednotlivá představení bude možno zakoupit na pokladně příslušného kina. Cena vstupenky je 95 Kč, permanentky pro brněnská představení 450 Kč, pro pražská 490 Kč. Permanentka platí jako poukázka na 7 libovolných projekcí, pražská navíc na výstavu v Galerii Václava Špály.

Ozvěny Mezipater proběhnou v Olomouci, Českých Budějovicích, Českém Těšíně a Ostravě.

4. Festivalové ceny a poroty

Festival udělí tři ceny: Cenu odborné poroty pro nejlepší celovečerní hraný film, Cenu studentské poroty za nejlepší krátký film a Diváckou cenu za nejlepší film.

Vyhlášení vítězných filmů a předání cen se uskuteční na slavnostním zakončení Mezipater v neděli 8. listopadu ve 20:00 hodin v pražském kině Lucerna. Filmovou část programu uzavře projekce snímku Edward II.

V odborné porotě zasednou němečtí režiséři Benjamin a Dominik Redingovi, bratři, kteří společně natočili tři krátké filmy. Napsali také scénář k jejich kritikou ceněné a kultovní celovečerní prvotině Oi! Warning, který v letech 1998/1999 zrežírovali. Film jako první na Mezipatrech získal cenu poroty. V současné době pracují na filmovém projektu Der Golem und die zweifache Welt. Dále v porotě zasedne britský producent a zakladatel produkční a distribuční firmy Dark Pictures James McKay, který se podílel na vzniku zásadních děl režiséra Dereka Jarmana, například Andělské konverzace (1985), Zahrada (1990) nebo Blue (1990). Porotkyní je i filozof/ka a klíčový/á představitel/ka Queer teorie Jack Judith Halberstam, profesorka anglického jazyka, genderových studií a amerických studií na USC v Los Angeles a autorka knih o hororové literatuře, filmu a transgenderovém chování, která momentálně pracuje na knize o „selhání“. V neposlední řadě ovlivní výsledek hlasování odborné poroty publicistka a reportérka časopisu Reflex, autorka knihy Má americká krása Veronika Bednářová, která vedla rozhovory s mezinárodními osobnostmi, jakými jsou Madeleine Albrightová, Woody Allen, John Malkovich, Miloš Forman a Robert De Niro.

Studentská porota hodnotí krátkometrážní snímky přihlášené do soutěže a uděluje Cenu pro nejlepší krátký hraný film. Jejími členy a členkami jsou Jakub Šmíd, absolvent činohry na JAMU a student filmové režie na FAMU, Barbora Švarcová, studentka CAS na FAMU, Lucie Bakešová, smělá studentka 2.ročníku religionistiky UK, Sára Šimků, studentka činoherní režie na JAMU, oceněná Dilii za prvotinu Máma má, a Václav Kopecký, periferní umělec a student ateliéru fotografie na Fakultě umění a designu na UJEP.

5. Hlavní program

Hlavní dramaturgická část programu 10. ročníku queer filmového festivalu Mezipatra představí následující tematické sekce festivalu:

Třetí světová válka pohlaví
Filmy a akce doprovodného programu budou mapovat stereotypní představy o genderových rolích, které lidé zakládají na biologických rozdílech. Budou se snažit odpovědět na otázky, jak gayové vnímají a definují maskulinitu a jestli lesby rozlišují, koho přijímají za správnou normativní lesbu či jak je podmíněná bisexualita jako validní identita a jak funguje.

Retrospektiva: Derek Jarman
K patnáctému výročí úmrtí jednoho z nejzajímavějších evropských režisérů a výtvarníků Dereka Jarmana připravila Mezipatra retrospektivu jeho tvorby. Jarman patří spolu s Peterem Greenawayem a Sally Potter k předním představitelům britského filmu, které silně ovlivnila estetika renesanční a manýristické malby, a kteří přispěli k revitalizaci evropského uměleckého filmu. Autorská tvorba Dereka Jarmana byla ve své době silně kontroverzní. Byl také první veřejně známou osobou, která v Británii otevřeně prohlásila, že je HIV pozitivní.

Součástí pocty tomuto výjimečnému autorovi je prezentace jeho nenarativních filmů, doplněná o nová díla mladých českých umělkyň, Tamary Moyzes a Dariny Alster, a umělce, Radima Labudy (držitele ceny Chalupeckého), reagujících na Jarmanovu teatrální sensualitu, formální experimentátorství i jeho otevřenou politizaci vlastní homosexuality.

Zatímco Labudovo video Black Angel se vyznačuje především snovostí a odráží fascinaci pohledem na mužský objekt, Darina Alster a Tamara Moyzes pracují s jazykem médií. Ve videu Bianca Braselli a Benedictus XVI. zachycujícím setkání dvouhlavé ženy a papeže na mši v brněnských Tuřanech nastavují zrcadlo přístupu katolické církve k sexuální a genderové odlišnosti. Podobně aktuální je i série fotografických portrétů Český výběr Tamary Moyzes, která angažovala mediálně známé osobnosti v roli obětí útoků motivovaných rasovou nesnášenlivostí a homofobií. V suterénu galerie bude po dobu výstavy probíhat video-workshop Dariny Alster vyzývající diváka k aktivní participaci a hře s vlastní identitou, jehož výsledkem bude kolektivní, průběžně vznikající video. Všechna díla budou vystavena od 27.10. v Galerii Václava Špály na výstavě nazvané The Other Kind of Blue.

6. Speciality jubilejního ročníku

Panoráma desetiletí
Na základě ankety vedené mezi dramaturgy a dramaturgyněmi mezinárodních queer filmových festivalů vznikl programový blok, který uvádí nejlepší filmy posledních let v kategoriích gay, lesbický a transgender film a dokument. Z anketních odpovědí vybrali pořadatelé Mezipater čtyři filmy: Rok bez lásky, Transamerica, Moje léto lásky a Fíkovníky.

Vítězné filmy na www.ceskatelevize.cz/mezipatra
Pohled zpět na vynikající filmy, které na předchozích ročnících ocenily odborné poroty, nabízí internetový speciál. Mezipatra zprostředkovávají oceněné filmy divákům a divačkám mimo geograficky omezený prostor festivalových kin a to formou on-line speciálu - filmy jsou od 16. září k vidění bez poplatku na adrese www.ceskatelevize.cz/mezipatra a to formou streamingu. Každý týden od 16. září na webu přibude jeden film. Prvním v pořadí bude legendární německý film Oi! Warning o vztahu skinheada a pankáče, následovat bude woodyallenovská komedie Miluji Tě? z prostředí lesbického Londýna, španělské Medvídě o gay otcovství, drama Něco úplně nového, které si z Mezipater odneslo kromě Ceny poroty i Diváckou cenu a který tematizuje mimo jiné strach z pedofilie, české Pusinky a německý transgender film Můj přítel z Fara. Oceněné filmy doplní výběr krátkých filmů uvedených na předchozím ročníku Mezipater. Krátké filmy s GLBT tématikou budou ve virtuálním prostoru do konce listopadu 2008. Návštěvníci stránek na speciálu budou mít také možnost hlasovat on-line o nejlepší film aktuálního ročníku. Diváci tak opět udělují Diváckou cenu za nejlepší film, čímž podle festivalové tradice vybírají snímek, který se organizátoři pokusí zajistit i pro následující ročník Mezipater.

Queer as FAMU
Mimo soutěž se představí blok aktuálních filmů a dokumentů, ve kterých studenti a studenky FAMU zkoumají queer témata. Je to vůbec poprvé, co se sešlo tolik tematicky zaměřených filmů natočených při české filmové škole, proto nás velmi těší, že budeme uvádět filmy: Lesby nenosí vysoké podpatky Viktórie Dzurenkové, Hlavolam Dany Bubákové, Někdy někoho Jakuba Šmída, Shledání Dany Machajové, Naděje Jana Koblera, Šaty pro nevěstu Viktórie Dzurenkové a Roma boys Rozálie Kohoutové.

7. Filmové hvězdy na X. Mezipatrech

Na jubilejním ročníku Mezipater mohou diváci a divačky v mnohých filmech sledovat herecké mistrovství hvězdných herců a hereček. Derek Jarman pro filmové nebe objevil Tildu Swinton (Oscar za Michael Clayton, Hranice ovládání, Podivuhodný případ Benjamina Buttona, Po přečtení spalte, Letopisy Narnie, Pláž) a Seana Beana (v hlavním proudu známého jako Boromir z Pána prstenů).

Za roli ve filmu Transamerica si vysloužila Oscarovou nominaci jiná herečka - Felicity Huffman, proslavená rolí Lynette v populárním seriálu Zoufalé manželky. Ve filmu Válečné requiem ztvárnil svou poslední roli herec Lawrence Olivier. Francouzská hvězda první velikosti Fanny Ardant (Žena odvedle, Konečně neděle!, Swannova láska, 8 žen…) zase září ve filmu Secrets, ve kterém ztvárnila postavu kajícné cizinky, která v ortodoxní židovské komunitě hledá smíření s Bohem.

Mimo jiné bude uveden i snímek Pedro, který napsal scénárista Dustin Lance Black, oceněný Oscarem za scénář k filmu Milk.

Krátký film Naděje studenta FAMU Jana Koblera se může pochlubit hereckým obsazením vedeným Jiřím Mádlem, Miroslavem Etzlerem a Vilmou Cibulkovou.

Festivalové diváky a cinefily potěší kromě retrospektivy Dereka Jarmana i filmy uznávaných režisérů. Z Viennale na Mezipatra přijede portugalský režisér Joao Pedro Rodriguez s filmem Umřít jako muž (Morrer Como Um Homem), který měl premiéru letos v Cannes. Jeho předchozí díla slavila úspěchy na Cannes a v Benátkách a film Odete přivezl osobně na Mezipatra minulý rok. Na festival se vrací i německá režisérka Monika Treut s filmem Přízrak (Ghosted). Monika Treut Mezipatra navštívila v roce 2006, kdy se konala retrospektiva jejího díla. Retrospektivu na Mezipatrech měl také nezávislý kanadský režisér John Greyson, jehož nový film Fíkovníky (Fig Trees) bezpochyby patří k formálně nejodvážnějším kusům desátých Mezipater a chlubí se cenou z MFF Berlinale.

8. Doprovodný program

Queer café
V brněnské a nově i v pražské části festivalu navazujeme na oblibu loňského cyklu neformálních setkání nad akademickými, ale i jinými tématy. V Brně se všechna diskusní setkání uskutečni od 24. října do 30. října v Salonu Daguerre na ulici Slovákova 1, vždy od 16:00.

Přednášet v Brně bude psycholožka Olga Pechová, Mgr. Michaela Pňačeková, doktorand psychologie Lukáš Sedláček a Tadeáš Beyer. Diskutovat se bude o trans rebelích a nepokojích ve Stonewallu, jazykové (de)konstrukci sexuální identity v kontextu heteronormativity, asexualitě a narození se do správného těla.

Kromě diskuze Tadeáše Beyera s názvem „Narodit se do správného těla“ se v Praze bude od 3. listopadu do 8. listopadu diskutovat o sociolektu a řeči homosexuálů, bisexualitě a Jack J. Halberstam bude v angličtině přednášet o vyobrazení queer subkultury. Kompletní program na http://www.mezipatra.cz/2009/program/ zahrnuje i rozpis přednášek.

Výstavy
V rámci doprovodného programu proběhne v Brně celkem 5 výstav, z nichž 3 byly již uvedeny vernisážemi.

První z nich byla výstava fotografií Josefa Rabary, Jana Přibylského a Václava Kopeckého s názvem Tělo. Vernisáž se uskutečnila 1.10. v kavárně Spolek, ve které však vyvolala kontroverzi a byla tedy na základě reakcí návštěvníků přesunuta do Starého pivovaru. Od 9.10. mají návštěvnící Café Steiner možnost zhlédnout fotografický cyklus autoportrétů Gerharda Sebastiana Hámora s názvem Cesty mystifikace. V prostorách Starého pivovaru je kromě výstavy Tělo k vidění i prodejní výstava maleb Sardinky v oleji malíře Jana Písaříka, jenž se nechal inspirovat jak Španělskem, kde v současné době tvoří, tak Prahou. Vernisáž fotografií Veroniky Boby Daňhelové a Karly Judythy Hostašové Fit und schick se uskuteční 16.10. v Marcus Gallery na Úvozu. Sérii výstav uzavírá Corpus delicti, výstava připomínající 10 let vývoje festivalu, která bude k vidění od 23. do 31.10. v kině Scala. Všechny uvedené brněnské výstavy jsou zdarma.

Od 27.10. do 8.11. bude v Galerii Václava Špály v Praze (Národní 30) probíhat výstava The Other Kind of Blue, která představí autobiografické dílo Dereka Jarmana spolu s výběrem jeho experimentálních filmů a krátkých videí (Angelic Conversations, Glitterbug, hudební klipy). Na výstavě se objeví i díla Dariny Alster, Radima Labudy a Tamary Moyzes reagující na Jarmanovu teatrální sensualitu, formální experimentátorství i jeho politizaci vlastní homosexuality. Vstupné činí 60 Kč / 30 Kč pro studenty a zdarma pro držitele festivalové permanentky.

Literární čtení
V Salonu Daguerre proběhne Andělé nad Lublaní - setkání se slovinským spisovatelem, nakladatelem a gay aktivistou Brane Mozetićem, jehož knihy byly přeloženy do více než 20 jazyků. On sám přeložil mimo jiné Rimbauda, Geneta, Foucaulta a Guiberta. Jeho román Andělé, který je podán jako retrospektiva hrdiny stíhaného za vraždu soudní znalkyně, vyšel letos česky a bude představen 28. 10. od 17.00 hod.

Turnaj v kulečníku
V rámci Queer filmového festivalu Mezipatra máte možnost zúčastnit se kulečníkového turnaje Koule a Tága, který proběhne 28.10. od 15.00 hod v Café restaurant Avia. Soutěžit se bude mimo jiné o romantickou večeři v hodnotě 1000,- Kč v Café restaurantu Avia. Souboj se odehraje bez ohledu na pohlaví, všichni proti všem. Přihlášky a podrobnější informace na www.mezipatra.cz

Parties
Podobně jako zahajovací film nese i první party letošního ročníku QFF Mezipatra název XXY Party. Party odstartuje ve 22.30 hod v prostorách kina Scala v Brně na Moravském náměstí 3, ihned po zahájení festivalu. DJ Liquid A připraví set, který po skončení projekce filmu XXY, zahájí oslavy jubilejního výročí festivalu.

Queer Party, která rozšíří program brněnského QFF Mezipatra, se uskuteční v gay friendly klubu Red Cat 24. 10. od 20.00 hod.

Akční djská dvojice Urxin Sisters si připravili Shopping and Petting Party aneb You Only Tell Me You Love Me When You're Drunk ve stylu Pet Shop Boys. Hostit tuto party bude Salon Daguerre 27. 10. od 22.00 hod.

Oficiální zakončovací party Mezipater se uskuteční tradičně na Flédě 31. 10. od 21.00 hod. Večírek Royal Celebration se ponese v duchu oslav jubilejního ročníku a zúčastní se i králové, tedy soubor Drag Kings. Kromě švýcarské skupiny show, ve které ženy vystupují jako muži, se o hudbu postará kytarovka Agave 9, DJ Tomino & crew. Živý Vjing bude na místě míchat VJ Texa.

Dějištěm hlavní festivalové Mezipaterní party Homolution, kterou připravil klub Friends a TV pořad Q bude Sacre Coeur, odsvěcený kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova v Praze 5. V těchto prostorách se 6. 11. od 21.00 hod odehraje performance Homolution – homo evolution: od pravěku po queer postmodernu.

V průběhu pražské části festivalu Mezipatra (od 2.-5.11.,7.-8.11.) bude v klubu Friends v Praze probíhat série parties. Každou noc se můžete z kina přesunout do klubu, kde se bude konat dance party, tradiční festivalové karaoke a možná přijde i kouzelník. Výjimku tvoří pátek 6. 11., kdy se koná party Homolution.

Divadlo
Představení pražského Perfidního divadla se hrou D.P.B.O.P.M. aneb 1 + 1 = 3 autora Raye Cooneyho se odehraje 17.10. od 20.00 hod v Brně ve Starém pivovaru. Hrdinou komedie je londýnský taxikář John Brown, který je ženatý se dvěma ženami. Hra pojednává o jeho peripetiích v momentě, kdy všechno praskne. Perfidní divadlo vychází vychází z cimrmano-shakespearovského pojetí divadelní tvorby a ženské role hrají muži...

9. Informační servis

Informační platformy zajišťují široké veřejnosti novinky z festivalového dění.

Festivalové minuty
V rámci partnerství s Českou Televizí bude připraveno festivalové zpravodajství na kanále ČT2 (Minuty z Mezipater) a internetový speciál www.ceskatelevize.cz/mezipatra, který obsáhne kromě přehlídky filmů oceněných na předchozích ročnících Mezipater i hlasování o Diváckou cenu.
Pořad Minuty z Mezipater (vysílaný na ČT2, 8x 4minuty) je součástí aktivit, kterou zprostředkovávají reflexi vztahů filmu a společnosti.

Rozhlasové zpravodajství
Ve spolupráci s Rádiem 1 připravila Mezipatra každodenní 4minutové zpravodajství o dění na festivalu. Během každého dopoledne v průběhu pražské části festivalu Rádio 1 odvysílá mozaiku reportáží, rozhovorů a aktuálních pozvánek na festival.

10. Vizuální komunikace

Vizuální identitu festivalu tematicky laděnou k Třetí světové válce pohlaví letos určuje grafik Jan Kolář. Hlavním motivem je kříž, uprostřed kterého se nachází otazník odkazující na otázku o důležitosti pohlavního odlišení.

Festivalovou znělku připravil Mark Ther, provokativní postava českého videoartu, který si pohrává s transgenderismem.

Ceny pro tvůrce vítězných filmů vytváří renomovaný designer Zdeněk Vacek ve spolupráci s Danielem Poštou. Opět budou mít formu plně funkčních kovových kaleidoskopů.

11. Filmová adopce

Organizátoři Mezipater se letos opět rozhodli vynahradit queer komunitě nedostatečnost české legislativy a umožnit jim stát se alespoň filmovými adoptivními rodiči. Minimální částkou 500 Kč přispějí dárci k tomu, že na festivalu budou promítnuty filmy, které se otevřeně zabývají queer problematikou a snaží se mazat mýty, které o této komunitě panují. Zájemci o filmové rodičovství si vyberou snímek z festivalového programu a pošlou minimální částku 500,- Kč na bankovní účet 153 432 736 / 0300. Organizátorům pak sdělí, který film chtějí adoptovat. Jako poděkování pro ně budou nachystány volné vstupenky a před samotnou projekcí, pouze s jejich souhlasem, budou zveřejněna jejich jména. (Pokud si to budou adoptivní rodiče přát, zaručují naopak pořadatelé naprostou anonymitu.)

12. Organizační tým

Festival Mezipatra pořádá občanské sdružení STUD Brno, které se už dvanáct let aktivně zabývá problematikou sexuálních menšin. Realizační tým sestává z velké části ze studentů a absolventů Filozofické fakulty a Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

Ředitelem festivalu je Aleš Rumpel (*1979). Studoval Anglický jazyk a literaturu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Zaměřuje se především na mechanismy marginalizace gay a lesbických témat v médiích a na feministické filmové teorie. Od roku 2006 působí v týmu Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. Pro Institut dokumentárního filmu připravil dva ročníky prezentace připravovaných dokumentů. V roce 2005 zasedl v porotě Teddy, která uděluje prestižní cenu nejlepšímu GLBT filmu na MFF Berlinale. V roce 2007 zasedl v hlavní porotě festivalu Queer Lisboa. V týmu festivalu Mezipatra působí od roku 2003.

13. Partneři festivalu

Generální mediální partner: Česká televize

Hlavní mediální partner: Český rozhlas 1 Radiožurnál

Mediální partneři: MF Dnes, Metropolis, Cinepur, Radio 1, Rádio Krokodýl, Free Radio, Nový prostor, Cinema, Prague Daily Monitor, Colour Planet, Anopress IT, iBoys.cz, Gaynet.cz, Railreklam, Libimseti.cz, Juturn Media, Snip & Co, Screenet

Finanční podpora: Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Hlavní město Praha, Česko-německý fond budoucnosti, Goethe-Institut Praha, Francouzské velvyslanectví, Instituto Cervantes, Velvyslanectví Státu Izrael, zastupitelé města Brna za Stranu zelených a Brno 2006

Sponzoři: Hotel Pinot, Penzion Arco, MKM jazyková škola, Hotel Slovan Brno, Living..., Friends, Outcafé, Studio Henri, LUVR, Copy General, Duhová čajovna, Sauna Las Palmas, Red Cat club, Restaurace Áčko, Gibon club, Pivnice U Emila, Studio Metropolis, Artemiss.cz, Fazamakeup.cz


Kontakt pro média:
Tereza Hendlová
PR manažerka
tel: +420 736 537 238
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FaLang translation system by Faboba

Znělka 2009

Mezipatra 2009

  • Diváci: 12 500
  • Projekce: 89
  • Doprovodné akce: 24
  • Filmy: 100
  • Web: 50 500 návštěv
  • Ozvěny: Ostrava, Olomouc, Pardubice, Č.Budějovice

Ocenění 2009